Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

15:47
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted fromnatinat natinat viakammerflimmern kammerflimmern

September 07 2016

09:59
8161 d7d7
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaporanny poranny
09:59
6652 ff77 500
M. Świetlicki
Reposted fromadzix69 adzix69 viaporanny poranny
09:58
Reposted frompjoter pjoter viaporanny poranny
09:55
Teraz mówi, że możemy nadal się spotykać przy kawie lub herbacie, ale jak siedzieć przy stole z kobietą, z którą chciałoby się leżeć w łóżku? Cóż z tego, że proponuje mi przyjaźń? Żadna przyjaźń kobiety nie zastąpi mężczyźnie ściągania z niej majtek.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromobliviate obliviate viaporanny poranny
09:55
Czułem się niemal zawiedziony, ponieważ wyglądało na to, że kiedy stres i szaleństwo zostaną wyeliminowane z mego codziennego życia, pozostanie niewiele, na czym można by polegać.
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viaporanny poranny
09:53
1342 cae8 500
09:52
1374 e7e8 500
09:51
1382 c5ab 500
09:50
1400 99ce 500
09:50
1425 79ca
09:49


Same here, StoicMike.
09:49
5841 3c22
Reposted fromdusix dusix viavintage-style vintage-style
09:49
0864 7a2d 500
09:49
3219 aaad
Reposted fromvintage-style vintage-style
09:49
1127 7c81 500
Reposted fromhagis hagis viawitchbitch witchbitch
09:49
8289 e13b
Reposted fromvintage-style vintage-style
09:49
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
09:48
9107 0a7d
Reposted fromporanny poranny viaunnamedporn unnamedporn
09:48
5937 1614 500

Zdzisław Beksiński

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl