Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2016

09:55
6253 44a1
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna
09:55
2809 d128 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
09:54
2405 1b2b 500
Reposted fromkjuik kjuik vianikotyna nikotyna
09:54
5322 f13e 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianikotyna nikotyna
09:54
5638 bc34 500
Pan Marcin
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianikotyna nikotyna
09:53
4744 16df
Reposted fromEkran Ekran vianikotyna nikotyna
09:53
2396 8b1c 500
Reposted fromkjuik kjuik vianikotyna nikotyna

September 29 2016

13:07

mausspace:

fuck summer i want it to be dark and misty and frigid and october

13:06

morganalefaey:

*gets excited about the story i’m going to act out in my head before i fall asleep*

Reposted frommuviell muviell vianikotyna nikotyna
13:06
0872 0ebe
Reposted frompeper peper vianikotyna nikotyna

September 27 2016

06:49
0086 eadc
Reposted fromvandalize vandalize vianikotyna nikotyna
06:49
7723 e5bb
Reposted fromEkran Ekran vianikotyna nikotyna

September 26 2016

15:47
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted fromnatinat natinat viakammerflimmern kammerflimmern

September 07 2016

09:59
8161 d7d7
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaporanny poranny
09:59
6652 ff77 500
M. Świetlicki
Reposted fromadzix69 adzix69 viaporanny poranny
09:58
Reposted frompjoter pjoter viaporanny poranny
09:55
Teraz mówi, że możemy nadal się spotykać przy kawie lub herbacie, ale jak siedzieć przy stole z kobietą, z którą chciałoby się leżeć w łóżku? Cóż z tego, że proponuje mi przyjaźń? Żadna przyjaźń kobiety nie zastąpi mężczyźnie ściągania z niej majtek.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromobliviate obliviate viaporanny poranny
09:55
Czułem się niemal zawiedziony, ponieważ wyglądało na to, że kiedy stres i szaleństwo zostaną wyeliminowane z mego codziennego życia, pozostanie niewiele, na czym można by polegać.
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viaporanny poranny
09:53
1342 cae8 500
09:52
1374 e7e8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl